Метою дисципліни «Агрометеорологія» є формування у студентів сучасних уявлень про закономірності гідротермічного режиму в системі “ґрунт – рослина – атмосфера”, впливу агрометеорологічних умов на найважливіші процеси життєдіяльності рослин та тварин. Особлива увага приділяється впливу екстремальних погодних умов на сільськогосподарське виробництво, ріст, розвиток та формування продуктивності рослин.

Завданнями дисципліни є вивчення:
– нормативних агрометеорологічних показників потреби сільськогосподарських культур в основних факторах середовища (світла, тепла, вологи);
– небезпечних для сільського господарства гідрометеорологічних явищ та способів захисту від них;
– основних компонентів погоди та її прогнозу;
– метеорологічних приладів та видів агрометеорологічних спостережень;
– методів агрометеорологічних прогнозів і сільськогосподарської оцінки клімату.