Метою вивчення навчальної дисципліни «Об’єктно-орієнтоване програмування» є підготовка студентів до створення власних програм та безпечної комунікації з використанням сучасних технологій державною мовою, якісне і компетентне викладання розділів що стосуються алгоритмів, програм та сучасних мов програмування  з програми шкільного курсу «Інформатика», використання знань з програмування при керуванні гуртком з робототехніки.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є підвищення якості підготовки майбутніх вчителів технологій робота за допомогою використання програмного забезпечення об’єктно-орієнтованого програмування та методів взаємодії прикладних програм.

Завдання навчальної дисципліни «Об’єктно-орієнтоване програмування»:

- ознайомлення студентів з базовими термінами і поняттями об’єктно-орієнтованого програмування;

- усвідомлення принципів та засобів  побудови програм з використанням принципів об’єктно-орієнтоване програмування;

- формування у студентів уміння формулювати та виконувати задачі з опрацювання класів та об’єктів і формалізувати їх з метою подальшого автоматизованого розв’язування з використанням сучасних мов програмування.

 «Об’єктно-орієнтоване програмування» є навчальною дисципліною професійної та практичної підготовки бакалаврів, які навчаються за освітньою програмою «Середня освіта (Трудове навчання та технології)».