ІНФОРМАТИКА лабораторний курс

Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета навчальної дисципліни: формування у студентів теоретичної бази знань з інформатики, умінь і навичок ефективного використання сучасних комп’ютерно-інформаційних технологій у своїй діяльності, що має забезпечити формування у студентів основ інформаційної культури та інформативно-комунікативної компетентності.

Завдання навчальної дисципліни: формування в студентів бази знань, умінь і навичок, необхідних для кваліфікованого та ефективного використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-пізнавальній діяльності та повсякденному житті; розвиток у студентів уміння самостійно опановувати та раціонально використовувати програмні засоби різного призначення, цілеспрямовано шукати й систематизувати інформацію, використовувати електронні засоби обміну даними; формування в студентів уміння застосовувати інформаційно-комунікаційні технології з метою ефективного розв’язання різноманітних завдань щодо отримання, обробки, збереження, подання інформації, які пов’язані з майбутньою професійною діяльністю в умовах інформаційного суспільства.


Виконання лабораторного курсу навчальної дисципліни «Інформатика» дає можливість набути практичні навички:


  • володіння і застосування  сучасними методами і засобами накопичення, зберігання, опрацювання, подання, передавання інформаційних даних та здійснення операцй з ними;
  • вивчення архітектури комп'ютера, засвоєння поняття операційних систем, інструментальним застосуванням комп’ютера, системи опрацювання числових та графічних даних, баз даних і знань, предметно-орієнтованими прикладними системами, системами телекомунікації;
  • працювати з текстовим і табличними редакторами;
  • працювати з глобальною мережею Інтернет (відправляти й одержувати електронну пошту, знаходити необхідні WWW-сайти за даною електронною адресою, здійснювати пошук необхідних даних, розробляти й розміщувати свої інформаційні ресурси у глобальній мережі;
  • володіти методами сучасних інформаційних технологій, новими інформаційними технологіями й використовувати їх у науково-практичній діяльності.