Метою викладання навчальної дисципліни “Основи сільського господарства” є набуття студентами компетенцій і компетентностей про: системи землеробства та заходи обробітку ґрунту, системи добрив, біологічні особливості та агротехніку вирощування основних сільськогосподарських культур, наукові  основи  тваринництва..