Метою викладання навчальної дисципліни “Географічна термінологія” є засвоєння студентами географічної термінології та методики створення поняттєво-термінологічних систем.