Програма вивчення навчальної дисципліни «Веб-технології та веб-дизайн» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістра спеціальності 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології). 

Предметом вивчення дисципліни є веб-технології та принципи веб-дизайну, а також методи їх використання при розробці сайтів різноманітного призначення.