Курс “Методика застосування комп’ютерної техніки при викладанні предметів шкільного курсу” забезпечує загальну теоретичну і практичну підготовку студентів‚ необхідну для:

а/ якісного і компетентного використання методу проектів та новітніх інформаційних технологій при викладанні предметів шкільного курсу;

б/ технічно грамотної експлуатації комп’ютерної техніки в кабінетах середньої школи;

в/ компетентного застосування технічних засобів навчання;

г/ використання набутих знань в позааудиторній роботі та гуртках технічної творчості.

 Програма курсу розрахована на 60 години‚ з них 6 годин лекційних і 6 годин лабораторних занять.