- «Механічна обробка металів» є дисципліною вільного вибору студентів, призначеною для теоретичної та практичної підготовки бакалаврів, які навчаються за освітньо-професійною програмою 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології)

 - Вивчається на 3-му курсі в 5 семестрах. На її вивчення відведено 8 кредитів 240 година  (84 годин практичних занять і самостійної роботи 156 годин). Передбачає вивчення теоретичного і практичного матеріалу у майстерні з механічної обробки металів.

 - Теоретична частина курсу включає такі питання:

Правила техніки безпеки. Будова токарно-гвинторізного верстата. Управління верстатом та його налагоджування. Токарні різці, геометрія, типи та призначення.  Матеріали ріжучої частини. Технологічний процес механічної обробки металів. Обробка зовнішніх циліндричних, конічних, фасонних поверхонь. Підрізання торцевих поверхонь, відрізання заготовок. Виготовлення та обробка отворів, осьовим інструментом та різцями. Нарізання різьби мітчиками, плашками та різцями. Будова фрезерного верстата, види фрез.  Способи фрезерування.

 - Практична частина включає учбові вправи при виконанні токарних та фрезерних робіт, а також розробка та створення технічних проектів.