Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни призначена для підготовки бакалаврів напряму 014.10 Середня освіта. Трудове навчання та технології (автосправа); 015.20 Професійна освіта (Транспорт).

Мета та завдання навчальної дисципліни

«Двигуни автомобільного і місцевого транспорту» є однією з фахових дисциплін, яку вивчають бакалаври професійної освіти, викладачі практичного навчання в галузі транспорту. Ця дисципліна використовує методи загальної фізики, теоретичної механіки  при вивченні та розрахунку робочого циклу двигуна.

Мета викладання дисципліни: є формування у студентів базових знань і розуміння основних питань будови двигунів і процесів їхнього функціонування, отримання майбутніми фахівцями необхідних знань з теорії, навчити студентів виконанню розрахунків та формування системи професійних знань та вмінь у галузі експлуатації автомобільного транспорту.

Завдання вивчення навчальної дисципліни:

- дати студентам знання з загальних принципів функціонування автотракторних двигунів та особливостей процесів у них, навчити студентів розуміти вказані принципи і особливості;

- навчити студентів методиці випробування і аналізу типових характеристик цих двигунів;

- навчити студентів методиці спрощеного розрахунку параметрів робочого процесу і показників автотракторного двигуна;

- навести приклади застосування вказаних методик. Студент повинен знати:

- класифікацію двигунів, структуру їхніх робочих циклів;

- основні показники робочого циклу та двигуна;

- методику випробування і аналізу типових характеристик двигунів;

- методику спрощеного розрахунку параметрів робочого процесу і показників чотиритактного двигуна.

- Студент повинен вміти

- правильно перелічити послідовність процесів робочого циклу двигуна, вказати основні фактори, що впливають на його показники і ефективність;

- розрахувати параметри робочого процесу і показники чотиритактного двигуна на заданому режимі;

- побудувати і аналізувати типові характеристики двигуна;

- вміти використовувати набуті знання в практичній діяльності.