Вивчення нормативної дисципліни «Інформатика» передбачає формування наступних компетенцій:

- володіти сучасними методами й засобами збирання, зберігання, опрацювання, подання, передавання даних, проводити певні операції з ними;

- працювати з текстовим редактором (створювати новий документ, відкривати наявний документ, встановлювати параметри сторінки, встановлювати стиль окремих елементів тексту, вставляти об’єкти, створювати таблиці, зберігати створений документ у певній папці, перевіряти орфографічну й граматичну правильність тексту, редагувати й настроювати панель інструментів, друкувати документ;

- володіти інструментальним застосуванням комп’ютера, системи опрацювання числових та графічних даних, баз даних і знань, предметно-орієнтованими прикладними системами, системами телекомунікації;

- працювати з глобальною мережею Інтернет (відправляти й одержувати електронну пошту, знаходити необхідні WWW-сайти за даною електронною адресою, здійснювати пошук необхідних даних, розробляти й розміщувати свої інформаційні ресурси у глобальній мережі;

- володіти сучасними поглядами на дані у всіх формах подання та інформаційні процеси, їх роль у пізнанні навколишньої дійсності, діяльності людини;

- володіти методами сучасних інформаційних технологій;

- володіти новими інформаційними технологіями й використовувати їх у науково-практичній діяльності;

- використовуючи спеціалізоване програмне забезпечення;

- володіти технічними засобами інформаційних технологій.