Написання курсових робіт, що відіграє значну роль у формуванні навичок самостійної творчої роботи студентів, має на меті підготовку студентів до дипломного проектування. Будь-яке наукове дослідження, зокрема курсове дослідження, від творчого задуму до кінцевого оформлення наукової праці здійснюється індивідуально. Проте можна визначити і деякі загальні методологічні підходи до його проведення, що прийнято називати вивченням у науковому сенсі. Саме висвітленню методології написання курсової  присвячена ця методична розробка.

Курсове проектування складається з таких етапів:

1.     Вибір теми курсової роботи.

2.     Складання плану виконання курсової роботи.

3.     Виконання і оформлення курсової роботи.

4.     Захист курсової роботи.

Згідно з зазначеними етапами визначимо вимоги до курсового проектування.