Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Електротехніка”

складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра напряму

014.10 Середня освіта. Трудове навчання та технології, 015.20, 015.21 Професійна освіта.

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є: розрахунок однофазних та трифазних електричних кіл, будова, принцип дії та використання електричних двигунів та генераторів різних типів.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

1. Лінійні кола однофазного та трифазного змінного

2. Електричні вимірювання і електровимірювальні прилади.

3. Трансформатори.

4. Асинхронні двигуни.

5. Синхронні машини.

6. Електричні машини постійного струму.

7. Силові електричні установки.