Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни “Експлуатація та ремонт електроінструменту та побутової техніки складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра напряму 014.10 Середня освіта. Трудове навчання та технології.

Метою викладання навчальної дисципліни є: 

забезпечення теоретичної і практичної компетенції студентів‚ необхідної для професійної експлуатації, ремонту побутових електроприладів та електроінструменту для дерево- та металообробки;

організація роботи в шкільній майстерні, на виробничій ділянці, контроль та забезпечення дотримання технології та раціональної експлуатації інструментів і технологічного обладнання, а також вимог з охорони праці, електробезпеки, протипожежної безпеки, захисту довкілля.