Метою викладання навчальної дисципліни “Вступ до технології виробництва продукції громадського харчування» є забезпечення загальної теоретичної і практичної підготовки майбутнього викладача практичного навчання учнів професійних закладів освіти, необхідної для: оволодіння технологічними процесами виробництва продукції громадського харчування

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

Знати

-        санітарні вимоги до приміщень, обладнання та інвентарю підприємств громадського харчування;

-        правила особистої гігієни;

-        правила організації роботи цехів підприємства громадського харчування;

-        показники якості їжі, її хімічний склад та енергетичну цінність;

-        правила роботи зі збірником рецептур страв та кулінарних виробів як нормативним документом.

- державні стандарти, встановлені на виробництво продукції громадського харчування

- особливості морфології та обміну речовин у мікроорганізмах, розповсюдження їх у природі і вплив факторів зовнішнього середовища на мікрофлору харчових продуктів; важливі  мікробіологічні процеси, які відбуваються у природі і використовуються у харчовій промисловості;.

вміти :

-          працювати зі збірником рецептур кулінарних страв і виробів;

-         дотримуватися правил виробничої і особистої гігієни;

-         організовувати робоче місце працівника підприємства громадського харчування;

-         проводити розрахунок сировини та виходу кулінарної продукції.