Курс "Безпека життєдіяльності" — це міждисциплінарна галузь знань про взаємозв'язок навколишнього середовища, виробництва та суспільного життя, про оптимізацію цих взаємовідносин та створення умов для життєдіяльності населення України.

Роль дисципліни полягає в тому, щоб сформувати у майбутніх фахівців відповідний рівень знань, умінь та навичок забезпечення безпеки в будь-якій сфері і в сьогоднішніх умовах. Матеріалізація небезпек у переважній більшості пов'язана з серйозними недоліками навчання. Вивчення дисципліни "Безпека життєдіяльності" стане важливим кроком у розширенні світогляду майбутніх фахівців у процесі виробничої та побутової діяльності.

Курс "Безпека життєдіяльності" — це дисципліна гуманітарно-технічного спрямування, яка узагальнює дані відповідної науково-практичної діяльності, формує поняття та категорії, необхідні при подальшому опануванні охорони праці, захисту довкілля, цивільної оборони та інших дисциплін.