Метою навчальної дисципліни є сформувати систему знань, умінь та навичок з технології виготовлення швейних виробів необхідних вчителю обслуговуючої праці для використання набутих знань у практичній діяльності для забезпечення проведення навчально-виховного процесу в шкільних швейних майстернях. Завдання навчальної дисципліни є ознайомлення з основними процесами організації швейного виробництва, розкрити сутність технологічного процесу виготовлення швейних виробів за системою індивідуального пошиття виробів, та за промисловим зразком на базі швейних підприємств легкої промисловості. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: зміст і організацію занять з розділу “Проектування виробів з текстильних матеріалів”; сутність технологічних процесів проектування та конструювання швейних виробів; сутність технологічного процесу виготовлення швейних виробів; конструкційні складові швейних виробів; асортимент швейних виробів; типову послідовність та етапи виготовлення швейного виробу певного асортименту; асортимент та конструкція швейних виробів; основні технологічні процеси виготовлення ручних, машинних, волого-теплових робіт; технологія виготовлення основних технологічних вузлів швейного виробу; новітні технології швейного виробництва; раціональні технологічні параметри роботи з різними текстильними матеріалами. вміти: орієнтуватися в нових текстильних матеріалах і технологічних способах їх обробки та обирати раціональні і якісні шляхи виготовлення швейних виробів певного асортименту; виконувати операції ручних, машинних та волого-теплових робіт; виконувати технологічні операції відповідно з технічними умовами, використовуючи раціональні засоби та методи організації праці; читати схеми технологічних вузлів та складати технологічні картки на виготовлення швейних виробів різних за асортиментом та конструкцією; складати технічну документацію на виготовлення швейних виробів; виготовляти швейні вироби різноманітного асортименту за власними проектами.