Метою навчальної дисципліни є сформувати систему знань, умінь та навичок з конструювання швейних виробів необхідних вчителю обслуговуючої праці для використання набутих знань у практичній діяльності для забезпечення проведення навчально-виховного процесу в шкільних швейних майстернях. Завдання навчальної дисципліни є ознайомлення з основними процесами організації швейного виробництва, розкрити сутність технологічного процесу виготовлення швейних виробів за системою індивідуального пошиття виробів, та за промисловим зразком на базі швейних підприємств легкої промисловості для орієнтації в сучасних тенденціях формування структури швейної промисловості адекватні перспективним темпам розвитку суспільства, науки й виробництва. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: знати: сутність технологічного процесів проектування та конструювання швейних виробів; етапи конструювання швейного виробу певного асортименту; асортимент та конструкція швейних виробів; особливості конструювання виробів на фігури з відхиленням від умовно-пропорційних; розробка креслень нових моделей одягу на основі базових конструкцій; проектування моделей одягу різних за покроєм; новітні технології швейного виробництва; раціональні технологічні параметри роботи з різними текстильними матеріалами. вміти: орієнтуватися в нових текстильних матеріалах і технологічних способах їх обробки та обирати раціональні і якісні шляхи проектування та конструювання швейних виробів певного асортименту; виконувати виміри добирати припуски, прибавки для виконання розрахунків та побудови креслень конструкцій; розробляти та копіювати лекала деталей одягу; складати конструкторську документацію при проектуванні швейних виробів різних за асортиментом та конструкцією; уміти використовувати швейні та оздоблювальні матеріали для корекції фігури; розробляти власні проекти.