Навчальна практика з географії ґрунтів з основами ґрунтознавства є продовженням навчального процесу з метою поглиблення теоретичних знань, які отримані в процесі вивчення дисципліни «Географія ґрунтів з основами ґрунтознавства».

Мета практики – засвоїти методи практичного польового і камерального дослідження різних типів ґрунтів району практики та вміти аналізувати одержані матеріали; визначити ступінь антропогенного впливу на трансформацію ґрунтів, вивчити сучасний стан ґрунтів Чернігівської області.

Завдання практики:

–            поглибити теоретичні знання з курсу «Географія ґрунтів з основами ґрунтознавства»;

–            сформувати у студентів практичні навички по визначенню факторів ґрунтоутворення, типів ерозії ґрунтів, ґрунтоутворюючих порід;

–            вивчити стан ґрунтів Чернігівського Полісся;

–            ознайомитися з методами аналізів загальних фізичних, водно-фізичних та фізико-механічних властивостей ґрунтів. Засвоїти розрахункові методи визначення пористості, запасів вологи та інших компонентів ґрунту.

–            навчитись розробляти заходи щодо збереження та відтворення родючості ґрунтів та підвищення урожаїв сільськогосподарських культур.