Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Вебпрограмування” складена відповідно до освітньо-професійних програм підготовки магістрів спеціальності: 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології).

Предметом вивчення дисципліни є веб-технології та принципи веб-дизайну, а також методи їх використання при розробці сайтів різноманітного призначення.

Статус навчальної дисципліни – нормативна.

Передумови для вивчення дисципліни: вивчення навчальних предметів інформатика, програмування, основи комп'ютерної графіки, теорія дизайну.

Метою навчальної дисципліни є засвоєння необхідних знань з основ вебтехнологій та вебпрограмування, а також формування базових практичних навичок розробки вебсайтів.

Завдання дисципліни “Вебпрограмування” є формування готовності майбутніх спеціалістів до використання інформаційно-комунікативних у професійній діяльності та формування системи базових компетенцій для ефективного викладання основ вебдизайну та вебтехнологій.