Метою викладання навчальної дисципліни “Ретроспективна географія ” є виявлення обєкту і предмету дослідження, структури ретроспективної географії та її завдань, історія розвитку і становлення. Простеження особливостей перебігу природно-історичного процесу, загалом і в Україні, зокрема.