Метою викладання навчальної дисципліни “Антропогенне ландшафтознавство” є надбання теоретичних знань і практичних навичок, необхідних для розв’язання прикладних задач з ландшафтознавства в умовах господарської діяльності людини.