Метою викладання навчальної дисципліни “Охорона та раціональне використання ґрунтів” є формування уявлення про земельні ресурси, їхню структуру та стан; ознайомити студентів зі способами раціонального землекористування на прикладі використання добрив для поліпшення якості ґрунтів, а також способами хімічної меліорації   та охороною захистом землі як складової навколишнього середовища, збереження, примноження і відтворення її продуктивної сили як природного ресурсу.