Метою викладання навчальної дисципліни “Ландшафтознавство” є формування у студентів системного географічного мислення, комплексного бачення та розуміння природи земної поверхні. Теоретичний курс повинен сформувати у студентів уявлення про нерозривну єдність всіх природних компонентів ландшафтної сфери Землі, знання про природні та антропогенні комплекси, наукові основи оптимізації взаємовідносин людини і природи.