Метою викладання навчальної дисципліни “Географія ґрунтів з основами ґрунтознавства” є засвоєння студентами основних теоретичних та практичних питань ґрунтознавства: походження ґрунтів, їх властивостей, поширення та шляхи підвищення родючості.