Метою викладання навчальної дисципліни “Радіоекологія” є засвоєння студентами основних теоретичних та практичних питань радіоекологія: види йонізуючого випромінювання, дозиметричні одиниці в радіоекології, шляхи надходження радіонуклідів в екосистему, коефіцієнти переходу і накопичення, камерні моделі у радіоекології.