Метою викладання навчальної дисципліни “Овочівництво” є засвоєння студентами основних теоретичних і практичних основ овочівництва та технології вирощування овочів у відкритому і закритому ґрунті.

Завданням є формування базових уявлень щодо біології овочевих культур, технології вирощування високих урожаїв їх у відкритому і закритому ґрунті з мінімальними затратами праці та коштів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

-           класифікацію овочевих рослин;

-           основні вимоги овочевих культур до умов навколишнього середовища і методи їх регулювання;

-           поняття про овочеві культури групи капуст;

-         поняття про столові коренеплоди;

-         поняття про цибулинні овочеві культури;

-         поняття про плодові овочеві культури родини пасльонових;

-         поняття про плодові овочеві культури родини гарбузових;

-         поняття про плодові овочеві культури родини бобових і кукурудза цукрова;

-         поняття про зелені овочеві культури;

-         поняття про багаторічні овочеві культури.

вміти:

-           класифікувати овочеві культури за різними ознаками;

-           визначати вплив умов зовнішнього середовища для росту і розвитку овочевих культур і способи їх оптимізації;

-           визначати ботанічні та біологічні особливості овочевих рослин;

-           описувати характерні властивості і сортимент овочевих рослин;

-           описувати морфологічні ознаки овочевих рослин;

-           проектувати овочеві сівозміни.