Метою викладання дисципліни „Географія промисловості” є обґрунтування перспективного розміщення промислового виробництва, а також удосконалення його сучасного характеру, підвищення економічної ефективності промислового комплексу України.

Предметом навчальної дисципліни є закономірності, принципи і фактори територіальної організації промисловості, розкриваються методи економічного обґрунтування розміщення виробництва, аналізуються основні засади промислової політики.