Кафедра Іноземних мов

МЕТА курсу: підготовка студентів до спілкування німецькою мовою в усній і писемній формах, що передбачає формування фонетичних, граматичних та лексичних навичок у різних видах мовленнєвої діяльності у межах тем, визначених програмою.

Теми для вивчення:

1. Навчання

2. Розпорядок дня

3. Житло

Формою підсумкового контролю якості знань, навичок, умінь студентів у п’ятому семестрі є екзамен.


Курс "Інформаційні технології в навчанні іноземних мов" має на меті розкрити основні можливості використання ІКТ в професійній діяльності вчителя ІМ; ознайомити студентів з існуючими програмами та он-лайн ресурсами, які можуть стати у пригоді вчителеві ІМ; навчити студентів створювати власні навчально-методичні матеріали з використанням засобів ІКТ; навчити студентів планувати й аналізувати навчальний процес з використанням ІКТ.

Матеріал курсу розподілений між 3 модулями: 1) створення навчально-методичних матеріалів засобами ІКТ; 2) підготовка комп’ютерних вправ, завдань та електронних підручників; 3) планування, організація та аналіз навчального процесу з використанням ІКТ