Кафедра Біологічних основ фізичного виховання, здоров'я і спорту