Навчальна дисципліна «Сучасні інформаційні технології у наукових дослідженнях» охоплює широке коло проблем щодо застосування інформаційних технологій: використання програмного забезпечення для створення та редагування наукових текстів, аналізу та візуалізації наукових даних, представлення результатів наукових досліджень, розуміння основ інформаційної безпеки, використання хмарних сервісів для створення, зберігання та редагування документів, основ роботи з інформаційними ресурсами мережі Інтернет та пошуковими системами наукової інформації.

Предметом вивчення є методика застосування інформаційних технологій у наукових дослідженнях та освітньо-науковій діяльності.

Програма навчальної дисципліни складається з двох змістовних модулів:

1.    Використання програмного забезпечення при проведенні наукових досліджень.

2.    Використання глобальної мережі Інтернет у наукових дослідженнях.

Метою викладання навчальної дисципліни «Сучасні інформаційні технології у наукових дослідженнях» є формування базових компетентностей в галузі використання сучасних інформаційних технологій для науково-дослідницької та освітньо-наукової діяльності.