Кафедра Педагогіки і методики викладання історії та суспільних дисциплін