Навчальна дисципліна «Інноваційні технології підготовки спортсменів різної кваліфікації» є логічним продовженням курсів «Теорії та методики фізично тренування» та «Методики спортивного тренування спортсменів в обраному виді спорту» які викладалися на бакалаврському рівні. Метою дисципліни є актуалізація знань студентів з методики спортивного тренування в обраному виді спорту та подальше їх професійне зростання, поглиблення фахових компетенцій, формування умінь і навичок інноваційної діяльності в системі підготовки спортсменів різної кваліфікації.

«Інноваційні технології підготовки спортсменів різної кваліфікації» є інтегральною дисципліною, яка передбачає комплексне засвоєння теоретичних знань, формування вміння їх усвідомленого застосування при вирішенні практичних завдань спортивного тренування з застосуванням останніх досліджень та інновацій у системі підготовки спортсменів в обраному виді спорту.

Основною метою даної дисципліни є забезпечення формування інтегральної компетентності освітньої програми, а саме реалізація якісної спеціалізованої професійної підготовки тренерів з обраного виду спорту, викладачів закладів вищої освіти з фізичної культури і спорту, яка спрямована на формування високого рівня їх компетентностей, здатності розв’язувати задачі та практичні проблеми інноваційного та науково-дослідницького характеру сфері фізичної культури і спорту.