Даний курс включає вивчення фундаментальних біологічних процесів, фізіолого-біохімічних основ життя рослин, реакції рослинного організму на зовнішні умови. Вивчаються загальні закономірності життєдіяльності рослин, взаємодія рослинних організмів з факторами навколишнього середовища, космічна роль рослин. Традиційними розділами є: фізіологія рослинної клітини, водний режим рослин, фотосинтез, дихання, кореневе живлення рослин, фізіологія росту та розвитку рослин, адаптація та механізми стійкості.у взаємозв'язку рослинного організму з середовищем. 

Метою  навчальної дисципліни “Фізіологія рослин” є набуття студентами компетенцій і компетентностей про будову рослинного організму, фізіологічні функції органів на різних етапах розвитку рослин, реакції рослинного організму на зовнішні умови, розуміння цілісності рослинного організму в контексті взаємодії з навколишнім середовищем.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Фізіологія рослин”  є:

1. Ознайомлення з фізіолого-біохімічними основами життя рослин, загальними закономірностями росту і розвитку рослин, рівнями організації організму.

2. Вивчення будови і фізіології рослинної клітини.

3. Вивчення  осмотичних явищ, значення води в житті рослин.

4. Ознайомлення з механізмами фотосинтетичної діяльності рослин та особливостями впливу світла як екологічного фактору на рослинний організм.

5. Ознайомлення з особливостями мінерального живлення рослин.

6. Вивчення процесів дихання, вплив цих процесів на життєдіяльність всіх систем організму.

7. Вивчення фізіологічних основ стійкості та життєвих форм рослин.