Основним завданням вивчення дисципліни „Великий практикум з ботаніки ” є вивчення біології розвитку представників покритонасінних рослин, особливо закономірностей будови й розвитку окремих стадій чи етапів у загальному циклі розвитку. Чільне місце в ньому займають питання морфологічного аналізу і техніки визначення рослин. Заняття спрямовані на поглиблене вивчення морфологічних та систематичних особливостей різних систематичних груп рослин, що сприяє формуванню еволюційного світогляду студентів та розумінню їх місця і значення у природі та житті людини. Для студентів, що навчаються за спеціальністю: 091 Біологія.