Предметом вивчення  навчальної дисципліни є закономірності поширення та індивідуальні особливості будови і розвитку хребетних організмів, їх життєдіяльність, поведінку, а також взаємодію з органічним та неорганічним середовищем, залежність між групами тварин, їх чисельність у різних умовах життя, їх роль і значення у біосфері та у житті людини.

Метою викладання навчальної дисципліни “Зоологія з основами зоогеографії” є набуття студентами компетенцій і компетентностей про будову хребетних тварин, процеси, які відбуваються в їх організмах, історію походження і розвитку, роль і значення їх у біосфері та житті людини, а також розкриття взаємозв’язків між тваринами, рослинами і умовами навколишнього середовища, розподіл тварин та їх екологію.

Основними завданнями вивчення дисципліни “ Зоологія з основами зоогеографії ” є:

1. Засвоєння предмету, задач, місця і ролі зоології хребетних як однієї з провідних природничих наук, передумов виникнення та етапів розвитку, її головних напрямків, обґрунтування методів зоологічних досліджень, закономірностей розподілу тварин на земній кулі, їх значення.

2. Засвоєння основних специфічних рис будови хордових, закономірностей живлення, росту, розвитку та енергетики хордових та адаптацій до умов навколишнього середовища.

3. Ознайомлення з основними закономірностями та особливостями будови, життєдіяльності та поведінки  примітивних хордових та підтипу Хребетні.

4.Ознайомлення з загальною характеристикою надкласу Риб та Чотирьохногих, а також характеристикою класу Амфібії, їх примітивними та прогресивними рисами будови, екологічними особливостями та розподілом по поверхні Землі.

5. Засвоєння основних закономірностей , особливостей будови, фізіології, систематики, екології та розповсюдження класів хребетних з зародковими оболонками, а саме Плазуни, Птахи та Ссавці, а також систематизація знань про використання хребетних тварин та особливості антропогенного впливу на них.