Мета: 

 • навчити студентів науковим та практичним основам роботи обчислювальної системи; 
 • забезпечити студента знаннями в галузі основ будови комп’ютера, огляді історичних аспектів розвитку комп’ютерної техніки;
 • ознайомити з типовою архітектурою персонального комп’ютера, розвитком внутрішньої структури комп’ютера; 
 • сформувати знання про будову та роботу основних вузлів персонального комп’ютера; 
 • сформувати знання про склад та особливості функціонування операційних систем і системного програмного забезпечення; 
 • вдосконалити вміння систематизації отриманої інформації та набутих знань.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен вміти: 

 • аналізувати основні етапи розвитку інформаційних технологій в історії цивілізації; 
 • працювати з комп’ютером як технічною системою, застосовувати периферійні пристрої комп’ютера; 
 • застосовувати системне та сервісне програмне забезпечення для налагодження роботи комп’ютера;
 • характеризувати призначення, принципи роботи та функціональні характеристики основних складових апаратної частини інформаційної системи; 
 • характеризувати сучасні технічні системи збирання, передавання, зберігання та опрацювання інформаційних матеріалів;
 • володіти основними прийомами застосування системного програмного забезпечення інформаційної системи;
 • володіти правилами безпеки при роботі з комп’ютером.