Фарамацевтична ботаніка - нормативвна дисципліна спец. Фармація