Фармацевтична ботаніка – нормативна дисципліна, спрямована на вивчення рослин з врахуванням запитів і потреб фармації. Фармацевтична ботаніка дає ґрунтовні знання, формує навички, необхідні для засвоєння інших дисциплін для підготовки фахівців.

Дисципліна передбачає вивчення фундаментальних розділів ботаніки: анатомії органів (щоб дати можливість фармацевту аналізувати за допомогою мікроскопу рослинні об’єкти), морфології і систематики рослин (щоб забезпечити можливість розпізнавати і описувати лікарські види, визначати їх тотожність і доброякісність, відрізняти домішки і фальсифікати відносно ЛРС), а також на прикладних аспектів: географічне поширення, екологію, ресурси ЛР, їх розмноження, культивування, інтродукцію і акліматизаціюю

Як нормативна дисципліна вивчення дисципліни спрямоване на підготовку майбутнього фахівця до вивчення певних питань фармакогнозії, а саме: вибір оптимальних умов збирання, сушіння і зберігання ЛРС базується на знаннях Ф.б. динаміки утворення, накопичення БАР в органах і тканинах у процесі онтогенезу рослин і під впливом екологічних чинників чи в ізольованих in vitro рослинних клітинах і тканинах; стандартизація ЛРС, розроблення розділів АНД потребує навичок макро- і мікроскопічного аналізу рослинних органів; знаходження та заготівля дикорослих ЛР потребує вмінь морфологічного визначення рослин, знань їх поширення тощо.

Саме тому при вивченні дисципліни «Фармацевтична ботаніка» вивчаються основи основи відносно макро- і мікроскопічного аналізу рослинних об’єктів. На прикладі лікарських рослин студенти одержуютьсучасне уявлення щодо будови, хімічного складу і функцій рослинних клітин, тканин, органів; способів розмноження рослин і грибів. Вивчення дисципліни передбачає ознайомлення з сучасними поглядами на класифікацію фіторізноманіття, стан використання лікарських рослин, питання фітоекології, геоботаніки, охорони і раціональної експлуатації рослин України. Особлива увага приділяється морфолого-анатомічній і хемосистематичній характеристиці родин, зокрема таким питанням як поширення, екологія, видова діагностика, хімічний склад, біологічна дія, рекомендації і застереження відносно застосування, стан природних ресурсів.