Навчально-науковий інститут історії, етнології та правознавства імені О.М. Лазаревського