Курс "Педагогіка вищої школи" призначений для магістрів.  

Мета курсу: навчити студентів основ педагогіки та дидактики вищої школи, ознайомити зі специфікою навчального процесу в Україні, функціями та особливостями професійної педагогічної діяльності викладача вищої школи.

Завдання курсу:

1.Ознайомити магістрантів з основами та дидактикою вищої школи.

2.Ознайомити зі змістом та функціями професійно-педагогічної діяльності викладача вищої школи, сутнісними характеристиками його професіограми.