Метою викладання навчальної дисципліни “Педагогіка” є озброїти педагогів-практиків професійними знаннями про особливості виховних процесів людей різних вікових груп, соціальних утворень, уміннями прогнозувати, проектувати і здійснювати навчально-виховний процес в різноманітних умовах, оцінювати його ефективність. 

Основними завданнями вивчення дисципліни “Педагогіка” є засвоєння закономірностей процесу виховання, його структури й механізмів, засвоєння теорії й методики організації навчально-виховного процесу, його змісту, принципів, організаційних форм, методів та прийомів.