Предмет:                  природа, наука про закони природи, загальні закони руху матерії, фундаментальні поняття класичної та сучасної фізики.

Мета:     формування у студентів достатньо широкої підготовки в галузі фізики, оволодіння фундаментальними поняттями, законами і теоріями класичної та сучасно! фізики, що забезпечує їм ефективне опанування спеціальних дисциплін й подальшу можливість використання нових фізичних принципів у галузі електронно-обчислювальних систем.

 

Весь курс розподілено на 1 семемтр.

Весняний семестр.

1.1.         Кінематика

1.2.         Динаміка

1.3.         Механічні коливання і хвилі

1.4.         Механіка рідин і газів.

Типовими завданнями діяльності при вивченні першого модуля „Механіка” є:

-         вивчення кінематики і динаміки матеріальної точки і системи матеріальних точок;

-         вивчення коливальних  процесів;

-         вивчення динамічних процесів в рідинах і газах;

-         розв’язання задач за темами модуля;

-         виконання і захист лабораторних робіт;

-         виконання контрольних і тестових робіт.

Вирішення цих завдань забезпечує формування компетенцій:

-         користування механічними вимірювальними приладами (терези, динамометр, мікрометр, секундомір та ін.)

-         розв’язувати типові задачі за темами модуля;

-         моделювання процесів при вивченні механічних явищ.