Предмет:                  природа, наука про закони природи, загальні закони руху матерії, фундаментальні поняття класичної та сучасної фізики.

Мета:     формування у студентів природничих спеціальностей достатньо широкої підготовки в галузі фізики, оволодіння фундаментальними поняттями, законами і теоріями класичної та сучасної фізики, що забезпечує їм ефективне опанування спеціальних дисциплін й подальшу можливість використання фізичних принципів.