Коротка анотація до курсу - формування у студентів магістратури спеціальності «014.08 Середня освіта (Фізика)» широкої підготовки в галузі фізики методами напрацювання навичок  роботи з використання комп’ютерної техніки у фізичному експерименті та моделюванні фізичних процесів.

Мета та цілі курсу - Забезпечити фахову підготовку  магістра освіти в галузі фізики шляхом формування знань, вмінь та навичок роботи  з загальними, та спеціалізованими програмними  продуктами. Розглянути принципи роботи з датчиками вхідної інформації фізичних процесів та навчитись їх обробляти. Вивчити основи програмування в SI- подібних середовищах з метою обробки та виводу даних отриманих в результаті фізичного експерименту.