Коротка анотація до курсу - Спецкурс з психолого-педагогічних дисциплін: «особистість вчителя»   є одним з  компонентів освітньої програми «014.08 Середня освіта (Фізика)», який присвячений особистісному розвитку вчителя, підвищенню його педагогічної майстерності, розвитку внутрішньої і зовнішньої педагогічної техніки, розумінню змін у роботі вчителя та розумінню новітніх принципів функціонування школи.